İki tip üyelik bulunmaktadır:

ASIL ÜYELİK

Geçmişte veya günümüzde ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde görev almış olanlar ya da Peyzaj Mimarlığı alanında lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birine sahip olanlar.

ONURSAL ÜYELİK

Ülkemizdeki ve dünyadaki Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretimi ve bilimine ve Derneğe, gerek yaptıkları çalışmalarla ve gerekse maddi ve manevi bakımdan önemli katkılar sağlamış olanlar.

İSPETDER’e üye olabilmek için aşağıdaki belgelerin tamamlanarak, belirtilen adrese posta ya da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir:

  1. Üyelik Başvuru Formunun doldurulması
  2. Kimlik / nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)
  3. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  4. Banka dekontu (üyelik ücreti)

NOT-1. Onursal üyelerimizden aidat alınmamaktadır

NOT-2. Öğrenci (yüksek lisans ve doktora) üyelerimizden, eğer ücretli bir işte çalışmıyorlarsa, aidat alınmamaktadır. Öğrenci başvurularında, üyelik için istenen belgelere ek olarak, Öğrenci kimlik kartlarının önlü-arkalı fotokopilerinin ve herhangi bir işte ücretli olarak çalışılmadığına dair Taahhütnamenin (indirmek için tıklayınız) de gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Adresi:

Hesap sahibi: İstanbul Peyzaj ve Taşeronları Derneği

Banka adı:

Şube adı:

IBAN:

Yatırılacak meblağ: XXX TL

Posta adresi:

İsim SOYİSİM

Adres

Telefon